Solatium

Zespół wokalny powstały na naszych nadbiebrzańskich ziemiach w 2016 roku, a dokładnie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej spod instruktarzu Klaudyny Sulimy. Są jak rodzina, są bardzo skromni a ich nazwa – Solatium -oznacza po łacinie „ukojenie”, słowo klucz biorąc pod uwagę ich charakter, i uniwersalne a zarazem głębokie hasło pod którym sami chętnie się podpisujemy.

Otwarci są na różne style muzyczne, jednak w 2018 oparli swój warsztat głównie o biały śpiew oraz pieśni ludowe, co jeszcze tego samego roku przypieczętowali premierowym albumem „Słowiański zew”, z pieśniami ludowymi z regionu Grodzieńszczyzny (aktualnie teren Białorusi).

Na szczególne zainteresowanie zasługuje fakt, iż obecnie śpiewają pieśni ludowe wywodzące się niemal z podwórka Tribalangi, a dokładniej z okolic Dąbrowy Białostockiej, Chilmon, i Lipska, miejscowości znajdujących się na wchód od Goniądza, mieszczących się w tym samym urokliwym, mistycznym pasie Biebrzy. Pieśni te są w większości śpiewane w języku tutejszym, prostym, bardzo charakterystycznym dla Podlasia. Źródło utworów udostępnił zespołowi Marcin Lićwinko, zaś część utworów poznali bezpośrednio od żyjących na tych terenach śpiewaczek.

To wielki zaszczyt móc wraz z Solatium zaprezentować Wam na tegorocznej Tribalandze muzykę źródła w którym się znajdujemy i z którego czerpiemy naszą energię!