Praśpiew

Czyli warsztaty etnicznego śpiewu – spotkanie poświęcone na poszukiwanie naturalnego głosu. Inspirować nas będzie wiedza pochodząca z obu odległych geograficznie, choć bliskich w swych założeniach kultur hawajskiej i słowiańskiej. Impulsem do poszukiwania pierwotnego głosu będą jakości żywiołów i zjawisk zachodzących w otaczającej nas przestrzeni.

Mówisz, więc możesz też śpiewać. Praca z głosem i ciałem, z wiatrem, wodą i ogniem. Na zajęciach pojawi się ruch, improwizacja, techniki wyobrażeniowe, fragmenty legend z obu mitologii, praktyka pieśni w obu językach. Będziemy oswajać się z siłą własnego głosu lub jej poszukiwać. Łączyć się z naturą i uwalniać siebie.

Zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie otwarte dla wszystkich – bez przygotowania wokalnego, jak i dla pasjonatów śpiewu – którym bliskie są prawa kosmosu, matki ziemi oraz bycie tu i teraz. Na warsztacie mile widziane będą również dzieci. Dziecko otoczone jest śpiewem – śpiewa kiedy chce!

Prowadząca: Magdalena Samojlik, pasjonatka kultur i sztuk etnicznych, zwłaszcza hawajskich, śpiewu, tańca, masażu, rękodzieła i gawędziarstwa, muzyk, prowadzi artystyczno – edukacyjną pracownię rękodzieła etnicznego”Życiorysy i dyskografie roślin”, gdzie wymyśla drugie życie dla znalezionych roślin. W 2019 roku zbudowała „świątynię sztuki na łące” . Wiceprezes Fundacji